Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:4706

Datum: 18-12-2018

Onderwerp(en): Erflater en wilsonbekwaamheid

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Tussenbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klager de notaris dat deze haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater en het verlijden van een hypothecaire akte. De notaris had volgens klager nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater. De notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het hof acht zich onvoldoende voorgelicht en benoemt de voorzitter van de Ring als deskundige teneinde een schriftelijk verslag op te stellen.