Gerechtshof Amsterdam 18 februari 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:437

Datum: 18-02-2014

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Legitimaris

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Afwikkeling nalatenschap. Klager, als legitimaris, geldt niet als erfgenaam en is daarom uit dien hoofde geen deelgenoot in de nalatenschap. De notaris heeft niet dezelfde verplichtingen jegens klager als hij, als boedelnotaris, heeft jegens de erfgenamen en de executeur. Of de notaris aan zijn zorgplicht heeft voldaan, moet worden bezien in relatie met de bijzondere positie die klager als legitimaris heeft.