ECLI:NL:GHAMS:2020:562

Datum: 18-02-2020

Onderwerp: Gerechtshof A’dam 18 februari 2020; ECLI:NL:GHAMS:2020:562Dochter D is uit affectieve relatie ouders geboren. In december 2009 werd zij in een crisispleeggezin geplaatst. Van juli 2010 tot 2018 heeft D bij een ander pleeggezin verbleven. Sinds oktober

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Personen- en familierecht. Verzoek om omgang en informatieregeling van Tbs-gestelde terwijl de voogdij is opgedragen aan een gecertificeerde instelling. Analoge toepassing artt. 1:377a BW en 1:377b BW

Ga naar uitspraak