Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3244

Datum: 18-07-2017

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wrakingsverzoek toegewezen omdat de beslissing van de raadsheren om de man toe te staan ter zitting in hoger beroep zijn petitum te wijzigen in die zin dat (ook) de bepaling van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige bij de man wordt verzocht, naar het oordeel van de wrakingskamer in de gegeven omstandigheden zodanig onbegrijpelijk is, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid volgt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: