Gerechtshof Amsterdam 19 april 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:1337

Datum: 04-12-2018

Onderwerp(en): Aard van het besluit

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

OK; medezeggenschapsrecht; politiek primaat; de ondernemingsraad wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. drs. Els Huisman

advocaat De Voort Advocaten | Mediators

Bekijk profiel