Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2019:515 Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:515

Datum: 19-02-2019

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verbintenissenrecht, onrechtmatige daad. Totstandkoming overeenkomst tot bewaarneming. Redelijk bewaarloon verschuldigd, 7:601 BW. Door zonder deugdelijke sommatie met een daaraan verbonden redelijke termijn tot nakoming over te gaan tot sloop van het scheepscasco, heeft de bewaarder onrechtmatig gehandeld jegens de eigenaar. Schade wordt bepaald op de aluminiumwaarde ten tijde van de sloop.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rutger Evers

advocaat en partner Legaltree