Gerechtshof Amsterdam 19 juli 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:2964

Datum: 19-07-2016

Onderwerp(en): Transitievergoeding - termijn

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:673 BW, Art. 7:669 BW, Art. 7:670A BW, Art. 7:660a BW

Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege weigering passende arbeid te verrichten blijft in stand.|Transitievergoeding door het hof toegekend.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: