Gerechtshof Amsterdam 2 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1109

Datum: 02-04-2019

Onderwerp(en): Boetebeding

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur woonruimte. Vordering tot ontbinding en ontruiming vanwege verlies hoofdverblijf. Beding dat bewijslast met betrekking tot hoofdverblijf op de huurder legt is oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/ EEG van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en derhalve nietig. Op verhuurster rust derhalve de bewijslast. De stelling van verhuurster dat huurster haar hoofdverblijf niet in het gehuurde had, is behoudens tegenbewijs bewezen. Bewijsopdracht aan huurster tot tegenbewijs. Cassatieberoep opengesteld vanwege principiële karakter rechtsvraag.

Wetsartikelen: 6:265 BW, 7:244 BW, 150 Rv, Richtlijn 93/13/EEG

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: