Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:312

Datum: 02-02-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2011 | verwijdering EVR -registratie

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, ICT-recht, Arbeidsrecht

Verdenking van verzekeringsfraude. (On)terechte melding van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Vordering in kort geding tot verwijdering van deze registratie. Is dit de juiste rechtsingang? De geëigende is het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank op de voet van artikel 35 Uitvoeringswet AVG.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2021:1465.