Gerechtshof Amsterdam 2 juli 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:2221

Datum: 02-07-2019

Uitspraak naam: Pidoux

Onderwerp(en): Ondertekende akte

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Geschil tussen werkgever en werknemer over inhoud arbeidsovereenkomst (hoogte loon). Werkgever betwist niet zijn handtekening op 2e blz, maar stelt dat de tekst van de 1e blz niet overeenstemt met de tekst van het door partijen ondertekende contract. Bewijslastverdeling. Bewijslast rust op werkgever. Hof acht bewijs voorshands geleverd behoudens tegenbewijs door werknemer. Bij eindbeschikking acht hof werknemer niet geslaagd in tegenbewijs.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3517.

Spreker(s)

web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: