Gerechtshof Amsterdam 17 december 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:4491

Datum: 17-12-2019

Onderwerp(en): Tegenstrijdig belang en wederpartij Bibolini-exceptie

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2019:1724. Trustbestuurder. Tegenstrijdig belang. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Commission agreement. In de gegeven omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat degene die de commission agreement met de vennootschap heeft gesloten, de vennootschap aan die overeenkomst houdt.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:270.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: