Gerechtshof Amsterdam 17 december 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:4491

Datum: 17-12-2019

Onderwerp(en): Tegenstrijdig belang en wederpartij Bibolini-exceptie

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2019:1724. Trustbestuurder. Tegenstrijdig belang. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Commission agreement. In de gegeven omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat degene die de commission agreement met de vennootschap heeft gesloten, de vennootschap aan die overeenkomst houdt.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:270.

Spreker(s)

prof.-mr.-dr.-Matthijs-de-Jongh.jpg
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: