Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:174

Datum: 21-01-2020

Onderwerp(en): Kinderalimentatie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Man is niet de biologische vader van het kind. De beschikking is ingetrokken op grond van artikel 1:401 BW. De betaalde kinderalimentatie is onverschuldigd betaald. Er is geen sprake van een rechtsgrond voor een alimentatieverplichting, zodat niet beoordeeld hoeft te worden in hoeverre een terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard. Terugbetalingsverplichting voor de vrouw.