ECLI:NL:GHAMS:2020:174

Datum: 21-01-2020

Onderwerp: Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:174 De vrouw is moeder van de zoon Z (2008). De zoon heeft geen juridische vader. De vrouw heeft het eenhoofdig gezag over Z. Hij woont bij de vrouw. De Rb Amsterdam heeft op 26 mei 2010 aan de

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Man is niet de biologische vader van het kind. De beschikking is ingetrokken op grond van artikel 1:401 BW. De betaalde kinderalimentatie is onverschuldigd betaald. Er is geen sprake van een rechtsgrond voor een alimentatieverplichting, zodat niet beoordeeld hoeft te worden in hoeverre een terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard. Terugbetalingsverplichting voor de vrouw.

Ga naar uitspraak