Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2020:2033 Gerechtshof Amsterdam 21 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2033

Datum: 21-06-2020

Uitspraak naam: Stichting Katholieke Universiteit

Onderwerp: Reikwijdte van onmiddellijke voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Katholieke Universiteit; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt bepaald dat het bestuur van Stichting Katholieke Universiteit in afwijking van de statuten (a.) exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van bestuurders van Stichting Katholieke Universiteit en tot benoeming van de voorzitter van het bestuur en (b.) bevoegd is om (zonder goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie) te besluiten tot de herstructurering en daarmee verband houdende besluiten

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. dr. Harm-Jan de Kluiver

partner De Brauw Blackstone Westbroek ondernemingsrecht

mr. Gijs Makkink

raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer