Gerechtshof Amsterdam 21 mei 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1912

Datum: 21-05-2019

Onderwerp(en): Vereisten d-grond (disfunctioneren)

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Ontbinding vanwege ongeschiktheid voor de functie. Geen mogelijkheid tot herplaatsing. Geen billijke vergoeding want geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.

Art. 7:669 lid 3 aanhef en onder d BW, 7:671b lid 8, sub c BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: