Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:630

Datum: 23-02-2016

Onderwerp(en): Onderverhuur

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art.. 7:213 BW

Huur woonruimte. Huurster heeft niet voortdurend haar hoofdverblijf gehouden in het gehuurde, zij is tekort geschoten in haar verplichtingen op grond van artikel 7:213 BW. Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming zijn gerechtvaardigd.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: