Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:2681

Datum: 23-07-2019

Onderwerp(en): Appel tegen tussenbeslissing

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

In het dictum van het tussenvonnis heeft de kantonrechter voor recht verklaard dat de onderneming van appellante in ieder geval vanaf 1 januari 2007 valt onder de verplichtstelling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, de cao BTER en de cao bouwnijverheid (thans: bouw en infra). In zoverre is het tussenvonnis een einduitspraak waartegen appellante niet binnen de appeltermijn, dus niet tijdig, hoger beroep heeft ingesteld. Voor zover de grieven van appellante gericht zijn tegen deze einduitspraak, wordt zij niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: