ECLI:NL:GHAMS:2020:1955

Datum: 23-06-2020

Onderwerp: Moet in de lijn van HR Wilco worden geoordeeld dat de werknemer geen recht heeft op loon?

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Wwz. Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De door werknemer aan het bestuur van de coöperatie (werkgever) gestuurde e-mail is ongepast en intimiderend. Werknemer komt geen bescherming als klokkenluider toe; geen vermoeden van een misstand op redelijke gronden, geen behoorlijke melding en niet te goeder trouw. Risico loondoorbetaling periode vanaf datum ontslag tot datum (door de kantonrechter) uitgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt voor werkgever. Geen reden tot loonmatiging/terugbetaling loon. De handelwijze van werknemer is ernstig verwijtbaar; werknemer dient de in eerste aanleg toegewezen transitievergoeding terug te betalen. Art. 6:248, 7:628 (oud), 7:658c, 7:673, 7:680a, 7:683 BW

Ga naar uitspraak