Gerechtshof Amsterdam 24 februari 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:795

Datum: 24-02-2017

Onderwerp(en): Informatieverstrekking aan aandeelhouders

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 2:350 lid 4 BW, Art. 394a lid 2 BW, Art. 2:350 lid 1 BW, Art. 2:350 lid 3 BW, Art. 2:345 lid 1 BW

OK; enquête; gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; BW art. 2:345 lid 1, 349a lid 2, 350 leden 1,3 en 4