Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3047

Datum: 25-07-2017

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling, Niet verschijnen gedaagde ter comparitie

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 3:37 lid 3 BW

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: