Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3047

Datum: 25-07-2017

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 3:37 lid 3 BW

Vervolg van tussenarrest 30 augustus 2016. De appellant is de beoogde confrontatie ter comparitie met mevrouw [A] uit de weg gegaan. Gevolgtrekking die het hof geraden acht, dat dit bijdraagt aan het bewijsoordeel dat de appellant de woning zelf heeft gehuurd. Geen identiteitsfraude.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: