Gerechtshof Amsterdam 26 april 2012

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6653

Datum: 26-04-2012

Onderwerp(en): Uitleg van huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:142 BW

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling; waarde- dan wel premieverrekening van de polissen van de man; uitleg huwelijkse voorwaarden

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: