Gerechtshof Amsterdam 26 april 2012

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6653

Datum: 26-04-2012

Onderwerp(en): Uitleg van huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:142 BW

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling; waarde- dan wel premieverrekening van de polissen van de man; uitleg huwelijkse voorwaarden

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: