Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:1642

Datum: 26-04-2016

Onderwerp(en): Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen mbt minderjarige

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 826 lid 1 Rv., Art. 233 Rv.

ECLI:NL:HR:2014:3533

223 Rv, 821-826 Rv

Verzoek schorsing tenuitvoerlegging gezagsbeschikking afgewezen.

Ambtshalve toets ontvankelijkheid verzoek voorlopige voorziening 223 Rv in het kader van echtscheidingsprocedure. In echtscheidingsprocedure is geen verzoek op basis van artikel 223 Rv mogelijk.

Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen met betrekking tot minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.

Voorlopige voorzieningen ex artikel 821-826 Rv blijven gelden en kunnen worden verzocht totdat in het echtscheidingsgeding op de desbetreffende nevenvoorziening is beslist.

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-G.M.M.-de-Boer-image.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel