Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:1642

Datum: 26-04-2016

Onderwerp(en): Provisionele voorziening ex art. 223 Rv

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 826 lid 1 Rv., Art. 233 Rv.

ECLI:NL:HR:2014:3533

223 Rv, 821-826 Rv

Verzoek schorsing tenuitvoerlegging gezagsbeschikking afgewezen.

Ambtshalve toets ontvankelijkheid verzoek voorlopige voorziening 223 Rv in het kader van echtscheidingsprocedure. In echtscheidingsprocedure is geen verzoek op basis van artikel 223 Rv mogelijk.

Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen met betrekking tot minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.

Voorlopige voorzieningen ex artikel 821-826 Rv blijven gelden en kunnen worden verzocht totdat in het echtscheidingsgeding op de desbetreffende nevenvoorziening is beslist.

Spreker(s)

Hanneke-Ackermans-DOEK-01.jpeg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

Bekijk profiel