ECLI:NL:HR:2014:3533

223 Rv, 821-826 Rv

Verzoek schorsing tenuitvoerlegging gezagsbeschikking afgewezen.

Ambtshalve toets ontvankelijkheid verzoek voorlopige voorziening 223 Rv in het kader van echtscheidingsprocedure. In echtscheidingsprocedure is geen verzoek op basis van artikel 223 Rv mogelijk.

Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen met betrekking tot minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.

Voorlopige voorzieningen ex artikel 821-826 Rv blijven gelden en kunnen worden verzocht totdat in het echtscheidingsgeding op de desbetreffende nevenvoorziening is beslist.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-Gerda-de-Boer.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators

Bekijk profiel