Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2016:1642 Gerechtshof Amsterdam 26 april 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:1642

Datum: 26-04-2016

Onderwerp: Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen mbt minderjarige

Overige onderwerpen: Provisionele voorziening ex art. 223 Rv, Voorlopige voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 826 lid 1 Rv., Art. 233 Rv.

Vindplaats: Avdr.nl

ECLI:NL:HR:2014:3533223 Rv, 821-826 Rv Verzoek schorsing tenuitvoerlegging gezagsbeschikking afgewezen.Ambtshalve toets ontvankelijkheid verzoek voorlopige voorziening 223 Rv in het kader van echtscheidingsprocedure. In echtscheidingsprocedure is geen verzoek op basis van artikel 223 Rv mogelijk.Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen met betrekking tot minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.Voorlopige voorzieningen ex artikel 821-826 Rv blijven gelden en kunnen worden verzocht totdat in het echtscheidingsgeding op de desbetreffende nevenvoorziening is beslist.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam