Gerechtshof Amsterdam 26 januari 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:6

Datum: 26-01-2021

Onderwerp(en): Informatie

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Klacht tegen een notaris. Klagers stellen dat de notaris in zijn hoedanigheid van partijadviseur zijn geheimhoudingsplicht en informatieplicht heeft geschonden. Het hof is van oordeel dat de notaris bij de uitvoering van de opdracht van klagers het bijzondere karakter van zijn rol als partijadviseur onvoldoende heeft onderkend en in zijn rol als partijadviseur onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. De notaris treedt op als partijnotaris. Deze rol brengt mee dat hij de belangen van zijn opdrachtgevers (klagers) behartigt en niet tevens de belangen van de andere erfgenamen. Daarbij past niet dat hij – als partijnotaris - zonder toestemming of opdracht van zijn opdrachtgevers de andere erfgenamen wijst op de mogelijkheid aanspraak te maken op hun (aanvullende) legitieme portie. Klacht deels gegrond. Hof legt de notaris een waarschuwing op en een veroordeling in de proceskosten.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Amsterdam 26 januari 2021

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: