Gerechtshof Amsterdam 26 mei 2015

ECLI:NL:GHAMS:2015:2043

Datum: 26-05-2015

Onderwerp(en): Regres

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht. Verhaal van verzekerde en diens verzekeraar op de schadeveroorzakende partij. Aansprakelijkheid krachtens art. 6:173 en 6:162 BW? Ook uitgaande van subrogatie krachtens Engels recht, staat art. 6:197 BW aan verhaal door de verzekeraar op grond van art. 173 BW in de weg. De toepasselijkheid van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 leidt tot hetzelfde resultaat. Verzekeraar heeft recht op vergoeding van de door hem gemaakte expertisekosten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: