Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:2321

Datum: 27-07-2021

Onderwerp(en): Aanvang dagvaarding of verzoekschrift

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, IPR, bevoegde rechter. Plaats ‘van waaruit’ een piloot het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens de luchtvaartmaatschappij vervulde ex artikel 21 lid 1 sub b onderdeel i Brussel I-bis Verordening, mede aan de hand van de thuisbasis in de zin van Verordening 3922/21. Hof vernietigt beschikking waarbij rechtbank zich onbevoegd had verklaard wegens ontbreken rechtsmacht en verwijst de zaak naar deze lagere rechter om op de hoofdzaak te worden beslist.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: