Gerechtshof Amsterdam 28 april 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1164

Datum: 28-04-2020

Onderwerp(en): Ontervingsbepaling

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Tot hoever strekt die zich uit? Wat is de ratio? Had de oud-notaris uitleg moeten geven over de gang van zaken rondom het opstellen en passeren van de akten?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: