Gerechtshof Amsterdam 28 april 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:1217

Datum: 28-04-2021

Onderwerp(en): Wfz

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht, Strafrecht

Poging zware mishandeling en mishandeling bewezen. Gelijktijdige afgifte van zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wfz. Verdachte niet strafbaar en ontslag van alle rechtsvervolging. Benadeelde partij ontvankelijk en oplegging maatregel 36f Sr, ondanks wetswijziging na vervallen artikel 37 Sr, nu met het afgeven van de zorgmachtiging een equivalent van het vervallen artikel 37 Sr is verstrekt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: