Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Rechtbank Gelderland 6 december 2023 Rechtbank Gelderland 5 december 2023 Rechtbank Gelderland 24 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2020:224 Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:224

Datum: 28-01-2020

Onderwerp: Oplevering: Burgerlijk Wetboek

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Extern

Aansprakelijkheid notaris en bank. Bouwrecht. Art. 7:768 BW. 5% aanneemsom in depot gestort bij projectnotaris. Ziet depot zowel op privégedeelten als op gezamenlijke gedeelten van in appartementsrechten gesplitst gebouw? Tegen vrijgave depot stelt aannemer bankgarantie met vervaltermijn van bijna 6 maanden in te roepen indien een partijen bindende beslissing is gewezen. Is sprake van vervangende zekerheid? Art. 6:51 lid 2 BW. HR 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1607. Onzorgvuldig handelen notaris? Zorgplicht bank bij verstrekken abstracte bankgarantie: dient de bank acht te slaan op onderliggende rechtsverhouding? HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:20155:600.

Ga naar uitspraak