Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:2255

Datum: 28-06-2019

Uitspraak naam: Hello Amsterdam

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Onmiddellijke voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

OK; enquêterecht; er is een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening is een bestuurder geschorst en is een derde tot bestuurder benoemd; veroordeling om ter aflossing van een rekening-courantschuld een geldbedrag aan de vennootschap te betalen

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: