Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1777

Datum: 28-05-2019

Onderwerp(en): Bespreken en passeren (levens)testament

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Klacht tegen notaris. Er wordt de notaris o.m. verweten dat hij onvoldoende zorgvuldig invulling heeft gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur. Notaris heeft onder de gegeven omstandigheden onvoldoende kunnen verantwoorden waarom hij niet op enig moment met erflaatster afzonderlijk heeft gesproken. Klacht gegrond. Kostenveroordeling

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: