Gerechtshof Amsterdam 29 oktober 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:3879

Datum: 29-10-2019

Onderwerp(en): Waarheidsplicht

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Schending van de waarheids- en volledigheidsplicht van artikel 21 Rv.

Artikel 21 Rv bepaalt dat de rechter aan schending ervan de gevolgtrekking kan verbinden die hij geraden acht. Niet valt in te zien waarom het terugkomen op bindende eindbeslissingen daaronder niet valt te begrijpen.

Er is sprake van een ernstige schending van de waarheidsplicht, omdat het feiten betreft die van wezenlijk belang zijn voor de beoordeling van de gegrondheid van de aanspraken en het achterhouden daarvan niet past bij een deugdelijke en integere procesvoering. Het hof verbindt daaraan het gevolg dat de vorderingen worden afgewezen. Van dit verzuim is in hoger beroep geen herstel mogelijk, zie ook ECLI:NL:GHAMS:2015:85

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: