Gerechtshof Amsterdam 3 maart 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:647

Datum: 03-03-2020

Onderwerp(en): Eindoplevering

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur woonruimte. Na overlijden van de huurder blijft de kamerhuurder in de woning achter, zonder dat de verhuurder van het overlijden op de hoogte wordt gesteld. Huur blijft betaald worden van dezelfde rekening als voor het overlijden. Aansprakelijkheid van erfgenaam voor de nakoming van de opleveringsverplichting. Nu in de woning geen persoon achterbleef als bedoeld in artikel 7:268 lid 1 en 2 BW waren op de erfgenaam de verplichtingen uit de huurovereenkomst komen te rusten, waaronder die opleveringsverplichting. Erfgenaam komt geen beroep toe op overmacht. De schade bestaat in het verschil met de hogere huur die de verhuurder na oplevering had kunnen vragen.

Wetsartikelen: 4:182 BW, 7:268 BW, 7:225 BW, 6:74 BW, 6:75 BW