Gerechtshof Amsterdam 30 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1535

Datum: 30-04-2019

Uitspraak naam: Bloembollenbedrijf Brouwer

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Onmiddellijke voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

OK. Hoger beroep vonnis voorzieningenrechter. Verplichting tot het verstrekken aan de wederpartij van afschrift van in het kader van procedure tot uitstoting aan de deskundige verstrekte stukken? Partijen bij de procedure. Overdracht van aandelen ten titel van beheer in het kader van een enquêteprocedure is een rechtsfiguur sui generis die niet meebrengt dat de aandelen in goederenrechtelijke zin tot het vermogen van de beheerder gaan behoren. Rechtsgevolgen van een dergelijke overdracht.

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Aernout Vink

raadsheer en voorzitter ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: