Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2019:1522 Gerechtshof Amsterdam 30 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1522

Datum: 30-04-2019

Onderwerp: Termijnen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

“ Een op 24 november 2017 gegeven mondeling ontslag, is op 11 december 2017 schriftelijk bevestigd. De termijn om dit ontslag aan te vechten, is daarmee op 24 november 2017 gaan lopen, en het op 25 januari 2018 ingediende verzoek tot vernietiging van het ontslag was te laat. Niet gebleken van omstandigheden dat geen effectieve bescherming tegen het ontslag bestond doordat na ontvangst van de schriftelijke bevestiging niet meer een voldoende termijn resteerde om zich tegen dat ontslag te verweren.”

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline