Gekwal. doodslag en vermogensdelicten. Hof ziet onvoldoende aanleiding af te wijken van de hoofdregel om minderjarigenstrafrecht toe te passen, ondanks dat in deze zaak onmiskenbaar sprake is van een buitengewoon ernstig strafbaar feit en bevestigt vonnis

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel