Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1832

Datum: 30-06-2020

Onderwerp(en): Vaststellingsovereenkomsten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 3:34 BW, Art. 6:228 BW, Art. 6.258 BW

Vernietiging vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer op grond van wederzijdse dwaling. Voldoende aannemelijk is geworden dat werknemer ten tijde van ondertekening van de overeenkomst leed aan de ziekte van Parkinson. Werknemer heeft recht op doorbetaling salaris tot een jaar na overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Art. 3:34, 6:228, 6:258 BW

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3258.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: