Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1832

Datum: 30-06-2020

Onderwerp(en): Vaststellingsovereenkomst - dwaling

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 3:34 BW, Art. 6:228 BW, Art. 6.258 BW

Vernietiging vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer op grond van wederzijdse dwaling. Voldoende aannemelijk is geworden dat werknemer ten tijde van ondertekening van de overeenkomst leed aan de ziekte van Parkinson. Werknemer heeft recht op doorbetaling salaris tot een jaar na overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Art. 3:34, 6:228, 6:258 BW

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3258.

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Ellenkopie.jpg
mr. Ellen de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: