Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2021:2622 Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:2622

Datum: 31-08-2021

Onderwerp: Alcoholmisbruik

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl



Hof acht het ontslag op staande voet wegens het onder invloed verschijnen op het werk en het (onder invloed) aanrichten van vernieling aan de auto van een leidinggevende, anders dan de kantonrechter ongeldig.
In het bedrijfsreglement is een sanctioneringsbeleid van werkgever opgenomen, waarin ten aanzien van de functie van werknemer (geen “rijdende” functie) is bepaald dat werknemer eerst een officiële waarschuwing krijgt, dat bij herhaling de mate van sanctie zal toenemen en dat in een uiterste geval ontslag op staande voet kan volgen. Vast staat in het onderhavige geval dat het de eerste keer was dat ten aanzien van werknemer alcoholgebruik op het werk werd vast gesteld.
Aan het ontslag is niet (mede) ten grondslag gelegd dat werknemer dronken in zijn eigen auto is gaan zitten en aldus op het bedrijfsterrein zichzelf en anderen in gevaar heeft kunnen brengen.
Volgt vernietiging van de bestreden beschikking, toewijzing van de loonvordering en toekenning van een billijke vergoeding.
Wetsartikelen: art. 7:677 BW

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam