ECLI:NL:GHAMS:2019:3921

Datum: 31-10-2019

Uitspraak naam: Bosal

Onderwerp: Bijzondere informatierechten

Overige onderwerpen: De bijzondere zorgvuldigheidsplicht, Informatievoorziening aan minderheidsaandeelhouder

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern

OK; enquête; behandeling verzoek uitsluitend voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; naar voorlopig oordeel sprake van gegronde redenen om een juist beleid of gang van zaken te twijfelen; tijdelijk verbod conversie van aandelen en dividenduitkering; benoeming tijdelijk niet uitvoerende bestuurder met beslissende stem ten aanzien van informatievoorziening; beslissing op enquêteverzoek en op verzoek overige onmiddellijke voorzieningen aangehouden

Ga naar uitspraak