OK; enquête; behandeling verzoek uitsluitend voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; naar voorlopig oordeel sprake van gegronde redenen om een juist beleid of gang van zaken te twijfelen; tijdelijk verbod conversie van aandelen en dividenduitkering; benoeming tijdelijk niet uitvoerende bestuurder met beslissende stem ten aanzien van informatievoorziening; beslissing op enquêteverzoek en op verzoek overige onmiddellijke voorzieningen aangehouden

Spreker(s)

mr_Gijs-Makkink.jpg
mr. Gijs Makkink

raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Bas-Steins-Bisschop-800x600_02.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
Bas-kemp-Doek-1.jpg
prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

advocaat Loyens & Loeff, hoogleraar Maastricht University

Bekijk profiel