Gerechtshof Amsterdam 4 april 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:1088

Datum: 04-04-2018

Uitspraak naam: Machinefabriek Heerlen

Onderwerp(en): Enquêtebevoegdheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

OK; Enquête; ontvankelijkheid; geen gegronde redenen voor twijfel; afwijzing verzoek; art. 2:345, 346 lid 1 sub d, 350 lid 1 BW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: