Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Oost-Brabant 15 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2023 Rechtbank Rotterdam 8 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2023:821 Gerechtshof Amsterdam 4 april 2023

ECLI:NL:GHAMS:2023:821

Datum: 04-04-2023

Onderwerp: Verzwijging

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Vindplaats: Avdr.nlVerzekeringsrecht; schending inlichtingenverplichting 7:941 lid 5 BW, verval recht op uitkering.
Opnemen persoonsgegevens in het incidentenregister en het daaraan verbonden Extern Verwijzingsregister niet onrechtmatig. Concrete feiten en omstandigheden vastgesteld die delictsomschrijving art 326 Sr kunnen dragen. Belangenafweging overeenkomstig artikel 6 lid 1 aanhef en onder f AVG valt niet in voordeel appellanten uit. Ook geen omstandigheden die tot verkorting van de duur van de registratie zouden moeten leiden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)