Gerechtshof Amsterdam 4 augustus 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2186

Datum: 04-08-2020

Onderwerp(en): Opzegging wegens dringend eigen gebruik

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur woonruimte. Beëindiging huurovereenkomst art. 7:274 lid 1 onder c BW. Gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik. Kosten van noodzakelijk herstel economisch niet verantwoord. Sloop. Wanverhouding tussen structureel exploitatietekort en opbrengst van het gehuurde. Belangenafweging. Woonruimte elders.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2060.

Spreker(s)

mr.-Harm-Heynen.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel