Kort geding over reorganisatie bij KLM: oude en nieuwe functie uitwisselbaar?

KLM en kantonrechter: nee. Hof: ja, vergelijking op basis van criteria uit artikel 13 Ontslagbesluit (kennis en ervaring; competenties; niveau en beloning).

KLM heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom slechts deel van werknemers in oude functie mag doorstromen naar nieuwe functie. Het hof hecht betekenis aan ontbreken van toetsing in de praktijk en verwijst naar systeem van nieuwe ontslagrecht.

Hof gelast tewerkstelling (niet: plaatsing) in de nieuwe functie.

Spreker(s)

mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: