Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:717

Datum: 05-03-2019

Onderwerp(en): Vermindering van inkomen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Kinderalimentatie. Door onderhoudsplichtige zelf teweeggebrachte inkomensvermindering wordt bij bepaling draagkracht buiten beschouwing gelaten, onvoldoende aangetoond dat inkomensverlies niet voor herstel vatbaar is.

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Magali van Maanen

advocaat en partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: