Huur woonruimte. Contractueel beding tot afdracht van inkomsten uit verboden onderverhuur. Geen consumentenovereenkomst. Geen onredelijk bezwarend beding. Uitleg van het beding in de huurovereenkomst waarbij onder voorwaarden gebruik als bed & breakfast is toegestaan. Met dat beding is de verplichting tot inkomstenafdracht niet buiten werking gesteld. Afgedragen hoeft slechts te worden dat deel van de inkomsten dat is verkregen uit het overschrijden van de voorwaarden (alleen de benedenwoning, maximaal vier personen en uitsluitend in het weekend). Berekening van dat bedrag en toewijzing daarvan. Beroep op verrekening afgewezen.

Wetsartikelen: Richtlijn 93/13/EEG, artikel 6:233 aanhef en onder a BW, 6:248 BW, 6:136 BW

Spreker(s)

mr.-J.J.-Dammingh-image.jpg
mr. J.J. Dammingh

universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
mr.-H.J.-Heynen-image.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat Boels Zanders Advocaten

Bekijk profiel
mr.-F.-van-der-Hoek-image.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: