Gerechtshof Amsterdam 6 augustus 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:2923

Datum: 06-08-2019

Onderwerp(en): Wat behoort tot het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens huwelijk?

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Einde samenleving. Beding dat de man de vrouw voor ieder jaar dat de samenleving duurt een bedrag zal betalen. Artikel 3:40 BW. Beding is ongeoorloofd, mede nu de vrouw heeft verklaard dat de strekking was een zodanig hoog bedrag te verbinden aan het beëindigen van de samenleving dat de man dit nooit zou kunnen betalen en bij de vrouw zou blijven. Beding verdraagt zich ook niet met artikel 8 EVRM. Chinese achtergrond van partijen doet daar niet aan af, mede nu Nederlands recht van toepassing is verklaard.