Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:437

Datum: 06-02-2018

Onderwerp(en): Wet BETS

Klagers verwijten de notaris het volgende.

i. Onjuiste voorlichting en advisering bij de totstandkoming van het testament van moeder.

ii. Onjuiste voorlichting en advisering bij het onvoorwaardelijk aanvaarden van de nalatenschap van moeder.

iii. Onjuiste voorlichting en advisering met betrekking tot de rol van de notaris inzake de afwikkeling van de nalatenschap van moeder.

De kamer heeft klachtonderdeel ii. gegrond verklaard en aan de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd. De andere klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: