Gerechtshof Amsterdam 7 januari 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:67

Datum: 07-01-2020

Onderwerp(en): Naam

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Adoptie van meerderjarige. Gelet op bijzondere omstandigheden laat het hof de wettelijke voorwaarde van minderjarigheid buiten toepassing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: