Gerechtshof Amsterdam 8 februari 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:290

Datum: 08-02-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Bewijsminimum

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vrijspraak ontucht. 'Unus testis' (art. 342, tweede lid, Sv). Betrouwbaarheid verklaringen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: