Gerechtshof Amsterdam 8 januari 2013

ECLI:NL:GHAMS:2013:1895

Datum: 08-01-2013

Onderwerp(en): Informatie

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de schuldbekentenis bij de bespreking op of kort voor 4 december 2003 aan de oud-notaris is overgelegd en dat de oud-notaris heeft toegezegd deze bij het testament te zullen bewaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de stelling van klaagster dat de oud-notaris bij vorenbedoelde bespreking heeft nagelaten erflaatster, klaagster en A. duidelijk in te lichten over de rechten van de erfgenamen en de rechtsgevolgen voor de nalatenschap vanwege de schuld van M. aan erflaatster en haar vooroverleden echtgenoot.

Met betrekking tot het informeren van legitimarissen ten aanzien van hun rechten bestaan binnen het notariaat verschillende goed verdedigbare opvattingen. Eén van die opvattingen is dat de notaris legitimarissen in een nalatenschap in voorkomend geval wijst op hun wettelijke rechten. Derhalve kan het de notaris niet worden verweten dat de oud-notaris - nadat een van de kleinkinderen van erflaatster zich tot hem had gewend en een beroep op de legitieme portie had gedaan - tegen de wens van klaagster in alle kleinkinderen van erflaatster heeft aangeschreven en hen heeft geïnformeerd over hun rechten als legitimarissen. Voorts is niet komen vast te staan dat de notaris en de oud-notaris ten tijde van het opmaken van de successieaangifte op de hoogte hadden kunnen of moeten zijn van de opdracht van erflaatster aan klaagster de overgeboekte bedragen aan anderen uit te betalen, zodat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld door de bedragen in de successieaangifte als schenkingen aan te merken.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Amsterdam 8 januari 2013

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: