Gerechtshof Amsterdam 8 september 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:3793

Datum: 08-09-2016

Onderwerp(en): Pij maatregel:voorwaardelijk

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Terugplaatsing in een voorwaardelijk beeindigde PIJ-maatregel. De voorlopige terugplaatsing door de RC dient niet als terugplaatsing ex artikel 77tb lid 3 onder c Sr te worden aangemerkt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: