ECLI:NL:GHAMS:2020:2450

Datum: 08-09-2020

Onderwerp: Ontslag op staande voet

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:681 BW, Art. 7:672 BW

Vindplaats: Extern

Wwz. Ontslag op staande voet. Alcohol in bezit hebben en nuttigen tijdens werktijd door werknemer die vrachtvluchten afhandelt. Ook in hoger beroep wordt geoordeeld dat het ontslag niet rechtsgeldig is. In de gegeven omstandigheden (o.a. gelet op duur dienstverband en onduidelijk sanctiebeleid van werkgever) had met een minder verstrekkende maatregel kunnen worden volstaan. Wel kent het hof een lager bedrag, € 2.500,- i.p.v. € 10.000,-, aan billijke vergoeding toe. Geen ernstige verwijtbaarheid van werknemer; hij heeft recht op de transitievergoeding.Art. 7:672, 681 BW

Ga naar uitspraak